Search results

There are 14 search results for *.
June 25, 2015

De onderkant van de arbeidsmarkt in 2025

Laagopgeleiden hebben een slechtere positie op de arbeidsmarkt dan middelbaar en hoogopgeleiden.

June 25, 2015

De onderkant van de arbeidsmarkt in 2025

Laagopgeleiden hebben een slechtere positie op de arbeidsmarkt dan middelbaar en hoogopgeleiden.

June 25, 2015

De onderkant van de arbeidsmarkt in 2025

Laagopgeleiden hebben een slechtere positie op de arbeidsmarkt dan middelbaar en hoogopgeleiden.

June 25, 2015

De onderkant van de arbeidsmarkt in 2025

Laagopgeleiden hebben een slechtere positie op de arbeidsmarkt dan middelbaar en hoogopgeleiden.

July 22, 2014

Age-Specific Labour Market Effects of Employment Protection - A numerical approach

The particular situation of the youngest and oldest individuals on the labour market motivates age-specific labour market analysis.

No title
July 22, 2014

Age-Specific Labour Market Effects of Employment Protection - A numerical approach

The particular situation of the youngest and oldest individuals on the labour market motivates age-specific labour market analysis.

No title
February 22, 2013

Arbeidsmarkt Ouderen en Duurzame Inzetbaarheid

This document is in Dutch, there is no English translation.

February 22, 2013

Arbeidsmarkt Ouderen en Duurzame Inzetbaarheid

This document is in Dutch, there is no English translation.

January 9, 2012

The Labour Market in CGE Models

This paper reviews options of labour-market modelling in a CGE framework.

No title
January 9, 2012

The Labour Market in CGE Models

This paper reviews options of labour-market modelling in a CGE framework.

No title