Search results

There are 86 search results for *.
March 2, 2016

Opties voor begrotingsbeleid

De overheidsbegroting heeft een positieve invloed op de welvaart als een goede allocatie van beschikbare middelen tot stand komt, conjunctuurgolven worden gedempt en daarbij de houdbaarheid van de begroting op lange termijn wordt geborgd.

September 15, 2015

Hoe anticyclisch is het Nederlandse discretionaire begrotingsbeleid?

Heeft in Nederland het discretionaire begrotingsbeleid in de periode 1970-2014 de conjunctuur gedempt of juist versterkt?

No title
September 15, 2015

Hoe anticyclisch is het Nederlandse discretionaire begrotingsbeleid?

Heeft in Nederland het discretionaire begrotingsbeleid in de periode 1970-2014 de conjunctuur gedempt of juist versterkt?

No title
April 17, 2015

Presentation 'CPB’s role in the Dutch medium-term budgetary framework'

Presentation used by Wim Suyker during the 7th Annual meeting of OECD Parliamentary budget officials & independent fiscal institutions in Vienna.

October 21, 2014

Structural budget balance: a love at first sight turned sour

The structural budget balance, which corrects the nominal government budget balance for one-offs and business cycle effects, is used to assess underlying fiscal policy effort.

June 18, 2014

Presentatie Resources revenues and the State budget, the Dutch experience

Dit is de presentatie die door Johannes Hers en Wim Suyker is gebruikt als bijdrage aan het Programma voor het Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism of Cyprus, 18 juni 2014.

April 10, 2014

Presentatie 'Assainissement budgétaire aux Pays-Bas'

Dit is de presentatie die door Wim Suyker gebruikt tijdens het seminar overheidsfinanciën, internationale sessie, bij de Rekenkamer in Parijs, 7 april 2014.

April 10, 2014

Presentatie 'Assainissement budgétaire aux Pays-Bas'

Dit is de presentatie die door Wim Suyker gebruikt tijdens het seminar overheidsfinanciën, internationale sessie, bij de Rekenkamer in Parijs, 7 april 2014.

June 5, 2013

Naar een prudent niveau van de overheidsschuld

This document is in Dutch, there is no English translation.

June 5, 2013

Naar een prudent niveau van de overheidsschuld

This document is in Dutch, there is no English translation.