Search results

There are 2 search results for *.
February 9, 2017

Een economische blik op verevening

Publication (in Dutch only)

Dit boek gaat over een welvaartseconomische benadering van verevening. We geven hiermee een aanzet tot een andere manier om naar dit onderwerp te kijken en verkennen hoe deze benadering concreet vorm zou kunnen krijgen.

November 24, 2015

Decentralization of social policy in the Netherlands

Publication

The Netherlands has recently embarked on a considerable decentralization of social policy.

Image for Decentralization of social policy in the Netherlands