Search results

There are 49 search results for *.
December 20, 2017

Forecast December 2017

Forecast

De economische groei zet volgend jaar door. Het bbp neemt, net als in 2017, toe met meer dan 3%. Dergelijke groeipercentages hebben zich sinds 2007 niet meer voorgedaan. Hierdoor is volgend jaar sprake van hoogconjunctuur. Alle bestedingen dragen bij aan de economische groei.

Image for Forecast December 2017
September 19, 2017

Forecast September 2017 (MEV 2018)

Forecast

In this publication CPB presents its analyses and projections of both the Dutch and worldwide economy in 2017 and 2018.

Image for Forecast September 2017 (MEV 2018)
June 14, 2017

Forecast June 2017

Forecast

The lights are green for the economy of the Netherlands; it is growing and employment is increasing, leading to a decrease in unemployment to 4.7%. The government budget will result in a surplus, for both 2017 and 2018.

Image for Forecast June 2017
March 24, 2017

Central Economic Plan (CEP) 2017

Forecast

Global economic growth is expected to accelerate this year and also slightly in the year thereafter; particularly due to growth increases in emerging economies.

December 13, 2016

Decemberraming 2016: economische vooruitzichten 2017

Forecast (in Dutch only)

De economische groei zet door. Zowel dit jaar, als in 2017 neemt het bbp met 2,1% toe. De werkloosheid daalt volgend jaar naar 5,3% en de overheidsbegroting is in evenwicht. De koopkracht neemt toe met 0,7%. De internationale omgeving blijft echter onzeker.

September 20, 2016

Macro Economic Outlook (MEV) 2017

Forecast

In this publication CPB presents its analyses and projections of both the Dutch and worldwide economy in 2016 and 2017.

June 3, 2016

Juniraming 2016: economische vooruitzichten 2016 en 2017

Forecast (in Dutch only)

De economische groei houdt aan, met een belangrijke rol voor de binnenlandse bestedingen.

March 21, 2016

Central Economic Plan (CEP) 2016

Forecast

The moderate rate of economic recovery is continuing, on a global level, with a 2.9% growth in the world economy projected for this year, and 3.2% for the next.

December 11, 2015

Decemberraming 2015: economische vooruitzichten 2016

Forecast (in Dutch only)

De vooruitzichten voor Nederland zijn positief. Voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis komt de groei in 2015 en 2016 uit boven de 2%, neemt de consumptie flink toe en daalt de werkloosheid licht.

September 15, 2015

Macro Economic Outlook (MEV) 2016

Forecast

In this publication CPB presents its analyses and projections of both the Dutch and worldwide economy in 2015 and 2016.