Search results

There are 21 search results for *.
October 23, 2020

Rebound in world trade continues

Pressrelease

In August 2020 world trade grew again by 2.5% compared to July 2020. This is less than the growth in July, which was 5.0% compared to June. In total, world trade is now 3 to 4% below the pre-corona level. Europe shows a strong export growth of 4.0%. Japanese exports are also growing strongly by 6.6%, while imports continue to fall (-2.1%). The growth of exports of the United States and China are average at 2.5% and 2.3% respectively; imports shows a similar growth with 2.3% and 3.4% respectively.

Image for Rebound in world trade continues
October 6, 2020

Nederlandse transportsector en industrie kwetsbaar voor nieuwe coronagolf buitenland

Pressrelease (in Dutch only)

Een wereldwijde opleving van het coronavirus en mogelijke bijbehorende buitenlandse lockdownmaatregelen zullen Nederlandse bedrijven in de transportsector en de industrie hard raken. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De omzet in deze sectoren is sterk afhankelijk van de wereldwijde exportvraag. In tegenstelling tot de Nederlandse dienstensector die vooral wordt getroffen door de binnenlandse maatregelen, worden transportbedrijven en de industrie juist geraakt door maatregelen in andere landen en terugval in de wereldhandel. Nieuwe lockdowns in het buitenland hebben daarom grote economische gevolgen voor deze sectoren.

September 25, 2020

Rebound in world trade continues

Pressrelease

The rebound in world trade continues. The CPB World Trade Monitor shows that the volume of world trade increased 4.8% in July. This is somewhat less than in June, when world trade grew with 7,9% compared with May. The rebound arises from the fact that in a lot of countries lockdown measures have been lifted. In the eurozone, exports grew 5.9%, while imports grew 4.1%. Striking is the recovery in the US, where both imports and exports grew with roughly 11%. Chinese exports also made a huge jump (+9.5%), while Chinese imports rose with just 0.5%. Also in other advanced economies the rebound continues. Despite these promising figures, world trade has not yet recovered to pre COVID-19 outbreak levels.

Image for Rebound in world trade continues
September 15, 2020

Extension of support package reduces increase in unemployment, but also leads to greater budget deficit

Pressrelease

In the baseline projections, which assume no large-scale new physical contact restrictions will be needed, the economy shrinks by 5% in 2020, followed by over 3% growth in 2021. Unemployment will rise to 6% in 2021. This is concluded in the recently published Macro Economic Outlook (MEV) of CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. Economic growth is projected to be slightly higher than in the preliminary projections published in August, and unemployment will be half a percentage point lower in 2021. This is due to decisions by the Dutch Cabinet, which include an extension of the support and recovery policy. As a result, the budget deficit will be higher than previously estimated: 0.5% of GDP higher in 2020 and 1% in 2021. Public finances, however, will not be in jeopardy.

Image for Extension of support package reduces increase in unemployment, but also leads to greater budget deficit
September 7, 2020

Financiële schok coronacrisis treft specifieke sectoren, banken hebben voorlopig voldoende buffers

Pressrelease (in Dutch only)

Banken hebben voorafgaand aan de coronacrisis voldoende buffers opgebouwd om mogelijke kredietverliezen op bedrijfsleningen voor zes maanden op te vangen. De sectoren die tijdens de coronacrisis geraakt worden zijn sterk verschillend met de grote recessie, maar banken hebben een relatief beperkte blootstelling aan deze kwetsbare sectoren. De kredietverliezen worden ook beperkt door het steunbeleid van het kabinet. Indien de crisis breder om zich heen slaat en ook andere blootstellingen van banken raakt, dan kan de kapitaalpositie van banken verder onder druk komen te staan. Dit staat in de publicatie ‘De gevolgen van de coronacrisis voor Nederlandse bedrijven en banken’ die het Centraal Planbureau (CPB) zojuist heeft gepubliceerd.

September 4, 2020

Minstens 75.000 huishoudens binnen drie maanden in financiële problemen na inkomensverlies

Pressrelease (in Dutch only)

Een forse groep huishoudens komt na inkomensverlies snel in de financiële problemen, ondanks het sociale vangnet van de WW en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Ruim 100.000 huishoudens kunnen na verlies van werk binnen een half jaar hun maandlasten niet meer dragen. 73.000 hebben die grens na hooguit drie maanden al bereikt. Zelfstandigen zijn extra kwetsbaar, zelfs met Tozo. Dit blijkt uit een stresstest van het Centraal Planbureau (CPB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze stresstest gaat voorbij aan eventuele onverwachte uitgaven en kan dus voor veel huishoudens een onderschatting zijn.

August 25, 2020

A rebound in world trade

Pressrelease

World trade rebounds in June with a strong catch-up growth of 7.6% compared to May. There was growth in almost all countries, except in Japan, where imports fell even further (-2.6%). Also in China and Eastern-Europe there is a fallback in exports, and in Africa and the Middle East imports and exports fell somewhat further. This brings the fall in world trade in the second quarter of 2020 to -12.5%, on top of the -2.7% in the first quarter. Industrial production also continues to recover, with 4.8% growth in June (compared to May). With this, global production is still 8% lower than at the end of last year.

Image for A rebound in world trade
August 25, 2020

Langdurige schade economie door coronacrisis

Pressrelease (in Dutch only)

Door de coronacrisis wordt de Nederlandse economie op de korte termijn flink geraakt. Deze schade zal op de langere termijn slechts gedeeltelijk herstellen, zelfs in het geval dat het virus binnenkort helemaal onder controle is. De productiviteitsgroei zal langdurig lager zijn onder meer door verminderde innovatie en investeringen. Ook zal de werkloosheid, na een sterke stijging, pas na ongeveer vijf jaar, weer zijn teruggekeerd naar een structureel niveau. Mensen die werkloos raken gaan, als ze opnieuw een baan vinden, vaak langdurig in inkomen achteruit. Dit geldt vooral als ze langere tijd geen werk hebben gehad en daardoor vaardigheden en kennis verliezen. Dit staat in de publicaties ‘Blijvende economische schade van de coronacrisis’ en ‘Langdurige effecten van de coronacrisis voor de arbeidsmarkt’ die het Centraal Planbureau (CPB) zojuist heeft gepubliceerd.

August 17, 2020

Renewed growth in Dutch economy from third quarter onwards, but downturn will reverberate

Pressrelease

In the baseline projections, which assume no large-scale new physical contact restrictions are needed, the economy will shrink by 5% in 2020, followed by 3% growth in 2021. Unemployment will rise up to 7% in 2021. These are the conclusions of the concept Macro Economic Outlook (cMEV) 2021, recently published by CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. These projections form the starting point for the Dutch Cabinet’s final decision-making process on the 2021 budget. They include the agreed policy up to the end of July. This means that the projections currently still assume the financial support policy to not be continued in October. The projected recovery is largely determined by the development of the pandemic. To do justice to this uncertainty, a scenario is also included in which large-scale physical contact restrictions will once again be implemented. Under such a scenario, the economy will shrink also in 2021, and unemployment will increase to 10%.

Image for Renewed growth in Dutch economy from third quarter onwards, but downturn will reverberate
August 14, 2020

Stimuleer zoeken naar ander werk vanuit de NOW

Pressrelease (in Dutch only)

De NOW heeft een belangrijke rol gespeeld in het behoud van werkgelegenheid aan het begin van de coronacrisis. Nu een deel van de bedrijven echter langdurig een lagere productiviteit kent, neemt het belang van zoeken naar ander werk toe. Een lagere vergoeding voor bedrijven en/of een beperking van de loondoorbetaling aan werknemers vergroot de prikkel om minder productieve banen te verlaten voor meer productieve banen. Ondersteuning in de vorm van omscholing en begeleiding van werk-naar-werk kan daar ook een bijdrage aan leveren. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de publicatie ‘Lessen voor de NOW’ van het Centraal Planbureau (CPB).