Search results

There are 34 search results for *.
April 18, 2019

Disentangling the effect of household debt on consumption

Publication

We estimate the contemporaneous relationship between household debt and consumption for the period 2006 to 2015. Using Dutch administrative data, we fi nd that the average consumption of households with high debt has decreased much more during the crisis than that of other households. We disentangle this into an effect through the availability of credit for direct consumption and an effect through household debt overhang.

Image for Disentangling the effect of household debt on consumption
April 3, 2019

The welfare effects of co-payments in long term care

Publication

Insight in the lifecycle dynamics of long term care costs is important to understand the effect of policy changes, such as the design of co-payments, on the costs and welfare across income and wealth groups. Modeling long term care expenditures over the lifecycle is challenging because of their very uneven distribution.

April 2, 2019

Eindtoets draagt bij aan beter passend schooladvies

Publication (in Dutch only)

De eindtoets voor leerlingen in groep 8 van de basisschool kan wel degelijk bijdragen aan een schooladvies dat beter past bij het niveau van het kind.

September 11, 2018

Indicatoren vermogensongelijkheid

Publication (in Dutch only)

De overall indicator voor vermogensongelijkheid bestaat niet. Voor een totaalbeeld heeft de Gini-coëfficiënt de voorkeur.

September 3, 2018

Toelichting raming zorguitgaven voor mlt en houdbaarheid

Publication (in Dutch only)

Het CPB heeft op verzoek van het ministerie van Financiën een notitie geschreven waarin de systematiek van de middellangetermijnverkenning (mlt) om de stijging van de zorguitgaven te bepalen vergeleken wordt met de systematiek van de houdbaarheidsstudies.

December 7, 2017

Langer doorwerken: keuzes voor nu en later

Publication (in Dutch only)

Iedereen die nog niet met pensioen is, krijgt te maken met de stijgende AOW-leeftijd. De gevolgen zijn echter niet voor iedereen hetzelfde.

November 8, 2017

Employment Polarization in local labor markets: the Dutch case

Publication

Recent literature documents the pervasiveness of job polarization in the labor markets of the developed world. However, relatively little is known about polarization on a sub-national level.

June 16, 2017

The Elasticity of Taxable Income for the Self-Employed: Heterogeneity across Reforms and Income Levels

Publication

This paper studies the causal relation between effective marginal tax rates for the self-employed and their taxable income using panel data for the period 1999-2012. This period contains three tax reforms that we use to identify the elasticity of taxable income (ETI).

June 13, 2017

Using Tax Deductions to Promote Lifelong Learning: Real and Shifting Responses

Publication

Policymakers are concerned about potential underinvestment in lifelong learning. In this paper we study to what extent a tax deduction helps to stimulate post-initial training.

April 26, 2017

Een empirische evaluatie van het onderwijsachterstandenbeleid in het primair en voortgezet onderwijs

Publication (in Dutch only)

Het CPB is door het Ministerie van OCW gevraagd het Nederlandse onderwijsachterstandenbeleid in het primair en voortgezet onderwijs empirisch te evalueren.