Search results

There are 34 search results for *.
September 21, 2011

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2012 D66

Publication (in Dutch only)

Het CPB heeft op verzoek van D66 de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2012 bezien.

Image for Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2012 D66
September 21, 2011

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2012 GroenLinks

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2012 GroenLinks
September 15, 2011

Arbeidskosten per eenheid product (MEV 2012)

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

September 15, 2011

Aspecten winstgevendheid bedrijven (MEV 2012)

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

September 12, 2011

Effecten stimuleringspakket

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Effecten stimuleringspakket
September 2, 2011

Het belang van uitvoer en binnenlandse bestedingen voor productie en werkgelegenheid in Nederland

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

August 26, 2011

Arbeidsmigranten uit Oost-Europa

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Arbeidsmigranten uit Oost-Europa
August 10, 2011

Vergelijkingen van de binnenslands geproduceerde uitvoer in SAFFIER II

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

June 27, 2011

Potentiële groei en evenwichtswerkloosheid

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation of this page.

June 21, 2011

Juniraming 2011: economische vooruitzichten 2011 en 2012

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.