Search results

There are 40 search results for *.
November 27, 2002

MEV-op-maat voor de bouwnijverheid: Verkenning voor de jaren 2002 en 2003 - november 2002

This document is in Dutch, there is no English translation.

September 17, 2002

Economierapportage september 2002

This document is in Dutch, there is no English translation.

September 17, 2002

Economierapportage september 2002

This document is in Dutch, there is no English translation.

August 28, 2002

Een historische simulatie van het Invoerprijzenprogramma (1979-2000) - augustus 2002

This document is in Dutch, there is no English translation.

August 19, 2002

Varianten in JADE, zoals gebruikt bij analyse van het strategisch akkoord - augustus 2002

This document is in Dutch, there is no English translation.

July 19, 2002

Economic consequences of the Coalition Agreement 2003-2006

What are the effects of the Coalition Agreement of CDA, LPF en VVD?