Search results

There are 18 search results for *.
June 16, 2014

Presentation CPB Book 11 'Roads to recovery'

Publication

Presentation used by Albert van der Horst during the presentation of the CPB Book 'Roads to recovery', 2014, June 16.

March 25, 2014

Time variation in the dynamic effects of unanticipated changes in tax policy

Publication

Using a structural vector autoregression with time-varying parameters, I analyze to what extent the dynamic effects of unanticipated changes in tax policy have changed structurally over the post World War II period in the United States.

Image for Time variation in the dynamic effects of unanticipated changes in tax policy
March 25, 2014

Reduced-rank time-varying vector autoregressions

Publication

The standard time-varying VAR workhorse suffers from overparameterization, which is a serious problem as it limits the number of variables and lags that can be incorporated in the model.

Image for Reduced-rank time-varying vector autoregressions
March 19, 2014

De beleidsmatige lastenontwikkeling in Nederland 1998-2013

Publication (in Dutch only)

In dit CPB Achtergronddocument geven we weer in hoeverre de collectieve lasten (belastingen en sociale premies) in de jaren 1998-2013 door beleidsmaatregelen zijn gewijzigd.

Image for De beleidsmatige lastenontwikkeling in Nederland 1998-2013
March 18, 2014

Presentatie Centraal Economisch Plan 2014

Publication (in Dutch only)

Dit is de presentatie die door Laura van Geest is gebruikt tijdens de persconferentie op 18 maart 2014, waarbij het Centraal Economisch Plan 2014 is gepresenteerd.

March 18, 2014

Vermogensschokken en consumptie in Nederland

Publication (in Dutch only)

Dit document laat zien hoe het vermogen van huishoudens zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en waarom dit invloed heeft op de consumptie.

Image for Vermogensschokken en consumptie in Nederland
February 13, 2014

Inkomenseffecten aanpassing zorgtoeslag in 2012

Publication (in Dutch only)

In 2012 is de zorgtoeslag aangepast via het ‘Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag’. De Algemene Rekenkamer heeft het CPB verzocht om de inkomenseffecten in 2012 van dit besluit door te rekenen.

Image for Inkomenseffecten aanpassing zorgtoeslag in 2012
January 22, 2014

Presentation: Macroeconomic developments in the Netherlands

Publication

Presentation used by Wim Suyker during a conference at the Dutch embassy in London, on January 22, 2014.