Search results

There are 31 search results for *.
November 2, 2015

Collectiviseren loondoorbetaling: doorrekening motie Voortman

Publication (in Dutch only)

De structurele lastenverzwaring van het gedeeltelijk collectiviseren van de loondoorbetalingsperiode bij ziekte wordt geraamd op 0,6 mld euro.

Image for Collectiviseren loondoorbetaling: doorrekening motie Voortman
October 23, 2015

Doorrekening standaardkoopkracht voorbeeldhuishoudens

Publication (in Dutch only)

Het CPB heeft op verzoek van verschillende politieke partijen een doorrekening gemaakt van de betaalde belastingen, ontvangen toeslagen, en het (gestandaardiseerd) beschikbaar inkomen van verschillende voorbeeldhuishoudens met kinderen.

Image for Doorrekening standaardkoopkracht voorbeeldhuishoudens
September 29, 2015

Advies Technische Werkgroep methodiek MLT-Zorg

Publication (in Dutch only)

De Technische werkgroep 'Zorgkeuzes in Kaart' heeft het CPB geadviseerd over de methode voor het opstellen van een nieuw basispad ten behoeve van de komende middellangetermijnraming voor de collectieve zorguitgaven.

September 15, 2015

Raming van het bijstandsvolume in de MEV 2016

Publication (in Dutch only)

Het CPB raamt het gemiddelde aantal bijstandsuitkeringen op 379.000 in 2015. Dit is een toename van 8000 uitkeringen ten opzichte van het gerealiseerde volume in 2014.

Image for Raming van het bijstandsvolume in de MEV 2016
September 15, 2015

Analyse financierbaarheid Griekse publieke schuld; tentatieve uitkomsten

Publication (in Dutch only)

Dit CPB Achtergronddocument presenteert een houdbaarheidsanalyse van de Griekse publieke schuld en begeleidt het kader 'Verdere afspraken over Griekse schuld waarschijnlijk nodig' in de MEV 2016.

Image for Analyse financierbaarheid Griekse publieke schuld; tentatieve uitkomsten
September 15, 2015

Tekortreducerende maatregelen 2011-2017 (inclusief 5-miljard-pakket)

Publication (in Dutch only)

Op basis van de huidige beleidsvoornemens bedragen in de jaren 2011 tot en met 2017 de tekortreducerende maatregelen gemiddeld 7 mld euro per jaar (circa 1% bbp per jaar).

Image for Tekortreducerende maatregelen 2011-2017 (inclusief 5-miljard-pakket)
August 26, 2015

A financial market model for the Netherlands: A methodological refinement

Publication

The Committee Parameters advises to use the KNW-model to generate a representative scenario set for feasibility studies of pension funds.

Image for A financial market model for the Netherlands: A methodological refinement
June 10, 2015

Beleidsvarianten met Saffier-II

Publication (in Dutch only)

In de publicatie over het macro-econometrische model SAFFIER-II staan enkele technische varianten met het model.

Image for Beleidsvarianten met Saffier-II
June 5, 2015

Lessons learnt from seven years of stagnation in the Eurozone

Publication

Three lessons may be drawn from seven years of financial crisis.

June 5, 2015

Structurele determinanten van de groei in Europa

Publication (in Dutch only)

De moderne groeitheorie (Jones 2002) identificeert drie factoren die op lange termijn economische groei verklaren: technologische ontwikkeling, menselijk kapitaal en de kapitaalintensiteit van de economie.

Image for Structurele determinanten van de groei in Europa