Search results

There are 22 search results for *.
April 26, 2016

Een verkennend onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van doelstellingen met betrekking tot recycling en preventie van huishoudelijk afval

Publication (in Dutch only)

Op verzoek van het ministerie van I&M heeft het CPB een verkennende literatuurstudie uitgevoerd naar de haalbaarheid en wenselijkheid van de doelstellingen op het gebied van recycling en preventie van huishoudelijk afval.

March 7, 2016

Voorontwerp Klimaatwet GroenLinks en de PvdA

Publication (in Dutch only)

Aan het CPB is gevraagd om een reactie te geven op het Voorontwerp van de Klimaatwet van GroenLinks en de PvdA.