Search results

There are 35 search results for *.
February 28, 2016

CPB Woningmarktmodel

Publication (in Dutch only)

Voor het analyseren van beleidshervormingen op het gebied van wonen maakt het CPB gebruik van een in eigen beheer ontwikkeld algemeen-evenwichtsmodel.

February 18, 2016

Presentation: Contribution of investments to a competitive Europe: Opportunities and restrictions

Publication

Presentation used by Laura van Geest during the "Interparliamentary Conference on Stability, Economic Coordination and Governance in the European Union (IPC SECG) European Parliament, Brussels, 17 February 2016.

February 18, 2016

Presentation: Contribution of investments to a competitive Europe: Opportunities and restrictions

Publication

Presentation used by Laura van Geest during the "Interparliamentary Conference on Stability, Economic Coordination and Governance in the European Union (IPC SECG)", European Parliament, Brussels, 17 February 2016.

February 18, 2016

Tackling Spillovers by Taxing Corporate Income in the European Union at Source

Publication

This paper surveys and evaluates the corporation tax (CT) systems of the Member States of the European Union on the basis of a comprehensive taxonomy of actual and potential regimes.

Image for Tackling Spillovers by Taxing Corporate Income in the European Union at Source
January 29, 2016

Arbeidsaanbodeffecten van een aantal huurtoeslagvarianten

Publication (in Dutch only)

Het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft het CPB gevraagd om de arbeidsaanbodeffecten te bepalen van een aantal huurtoeslagvarianten.