Search results

There are 41 search results for *.
March 17, 2016

Risicoverevening in de Zorgverzekeringswet: nieuwe uitdagingen voor de toekomst

Publication (in Dutch only)

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal partijen verzocht om een ‘position paper’ te schrijven over de toekomst van de risicoverevening. Deze CPB Notitie bevat het position paper van het CPB.

December 10, 2015

Taken uitbesteed, maar dan? De gemeente als inkoper binnen het sociaal domein

Publication (in Dutch only)

Het CPB is gevraagd om de rol van de gemeente als opdrachtgever binnen het sociaal domein te onderzoeken.

Image for Taken uitbesteed, maar dan? De gemeente als inkoper binnen het sociaal domein
November 24, 2015

Decentralization of social policy in the Netherlands

Publication

The Netherlands has recently embarked on a considerable decentralization of social policy.

Image for Decentralization of social policy in the Netherlands
October 22, 2015

Keuzeruimte in de langdurige zorg

Publication (in Dutch only)

Veranderingen in het samenspel van zorgpartijen en cliënten.

October 7, 2015

Een internationale literatuurstudie naar hoe efficiënt gemeenten met hun geld omgaan

Publication (in Dutch only)

Deze notitie verkent in hoeverre gemeenten op een efficiënte wijze met hun geld omgaan, middels een internationale empirische literatuurstudie.

Image for Een internationale literatuurstudie naar hoe efficiënt gemeenten met hun geld omgaan
September 22, 2015

De indexeringssystematiek van het Gemeentefonds in het licht van de decentralisaties en demografische ontwikkelingen

Publication (in Dutch only)

De ministeries van BZK en Financiën, en de VNG hebben het CPB gevraagd onderzoek te doen naar de indexering van het Gemeentefonds, mede naar aanleiding van de decentralisaties in het sociaal domein.

Image for De indexeringssystematiek van het  Gemeentefonds in het licht van de decentralisaties en demografische ontwikkelingen
September 22, 2015

Indexation schemes of non-earmarked grants in several OECD countries

Publication

In the Netherlands, as of 2015, several government tasks in the fields of elderly care, youth care and labour participation (of people with a disability) have been decentralised to the municipalities.

Image for Indexation schemes of non-earmarked grants in several OECD countries
August 27, 2015

Hoe gemeenten in de praktijk met hun geld omgaan: inzichten uit een reeks interviews

Publication (in Dutch only)

De rol van gemeenten in de uitvoering van het Rijksbeleid is per 1 januari 2015 sterk toegenomen.

Image for Hoe gemeenten in de praktijk met hun geld omgaan: inzichten uit een reeks interviews
June 1, 2015

The stimulative effect of an unconditional block grant on the decentralized provision of care

Publication

Understanding the impact of central government grants on decentralized health care provision is of crucial importance for the design of grant systems, yet empirical evidence on the prevalence of flypaper effects in this domain is rare.

Image for The stimulative effect of an unconditional block grant on the decentralized provision of care
June 1, 2015

Financiering decentralisaties: betalen zonder te bepalen?

Publication (in Dutch only)

Het Rijk geeft gemeenten een uitkering om de decentralisaties binnen het sociaal domein te financieren, maar verplicht hen niet het geld hieraan uit te geven.