Search results

There are 40 search results for *.
March 19, 2014

De beleidsmatige lastenontwikkeling in Nederland 1998-2013

In dit CPB Achtergronddocument geven we weer in hoeverre de collectieve lasten (belastingen en sociale premies) in de jaren 1998-2013 door beleidsmaatregelen zijn gewijzigd.

No title
March 18, 2014

Central Economic Plan (CEP) 2014

In the Central Economic Plan 2014 (CEP 2014) CPB presents analyses and projections for the Dutch and world economy. This is a translation of chapter 1 of the Dutch publication.

No title
March 18, 2014

Central Economic Plan (CEP) 2014

In the Central Economic Plan 2014 (CEP 2014) CPB presents analyses and projections for the Dutch and world economy. This is a translation of chapter 1 of the Dutch publication.

No title
March 18, 2014

Presentatie Centraal Economisch Plan 2014

Dit is de presentatie die door Laura van Geest is gebruikt tijdens de persconferentie op 18 maart 2014, waarbij het Centraal Economisch Plan 2014 is gepresenteerd.

March 18, 2014

Presentatie Centraal Economisch Plan 2014

Dit is de presentatie die door Laura van Geest is gebruikt tijdens de persconferentie op 18 maart 2014, waarbij het Centraal Economisch Plan 2014 is gepresenteerd.

March 18, 2014

Vermogensschokken en consumptie in Nederland

Dit document laat zien hoe het vermogen van huishoudens zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en waarom dit invloed heeft op de consumptie.

No title
March 18, 2014

Vermogensschokken en consumptie in Nederland

Dit document laat zien hoe het vermogen van huishoudens zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en waarom dit invloed heeft op de consumptie.

No title
February 13, 2014

Inkomenseffecten aanpassing zorgtoeslag in 2012

In 2012 is de zorgtoeslag aangepast via het ‘Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag’. De Algemene Rekenkamer heeft het CPB verzocht om de inkomenseffecten in 2012 van dit besluit door te rekenen.

No title
February 13, 2014

Inkomenseffecten aanpassing zorgtoeslag in 2012

In 2012 is de zorgtoeslag aangepast via het ‘Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag’. De Algemene Rekenkamer heeft het CPB verzocht om de inkomenseffecten in 2012 van dit besluit door te rekenen.

No title
January 22, 2014

Presentation: Macroeconomic developments in the Netherlands

Presentation used by Wim Suyker during a conference at the Dutch embassy in London, on January 22, 2014.