Search results

There are 42 search results for *.
October 5, 2004

Hoorzitting wetsontwerp VUT/prepensioen-levensloop

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

September 30, 2004

Analyse GroenLinks voorstel voor 'Balkenende-banen'

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

September 27, 2004

De effecten van verhoging van de pensioneringsleeftijd

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

September 27, 2004

Structurele gevolgen voor de arbeidsmarkt van een viertal voorstellen van de PvdA

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

June 19, 2003

Contra-expertise effecten BTW-verlaging arbeidsintensieve diensten

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

April 30, 2001

Analyse van de voorstellen van de Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

January 26, 2001

Verdeling van het nationaal inkomen over gezinnen, bedrijven en collectieve sector,

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

September 1, 2000

Efficient progressive taxes and education subsidies

Publication

Efficient progressive taxes and education subsidies

March 1, 1999

An earned income tax credit model in the Netherlands: simulations with the MIMIC model

Publication

An earned income tax credit model in the Netherlands: simulations with the MIMIC model

December 1, 1998

Tax policy and the labor market: a sensitivity analysis with an AGE model

Publication

Tax policy and the labor market: a sensitivity analysis with an AGE model