Search results

There are 398 search results for *.
August 30, 2004

Inviting tenders well is half the work: an economic analysis of contracting out welfare-to-work programs

Publication

Inviting tenders well is half the work.

August 27, 2004

SP-voorstel fiscale behandeling eigen woning

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

June 8, 2004

De maatschappelijke opbrengsten van wetenschappelijk onderzoek: Een literatuuroverzicht

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

May 7, 2004

Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

April 8, 2004

De macro-economische effecten van arbeidsduurverlenging

Publication

Deze notitie presenteert de macro-economische effecten van arbeidsduurverlenging.

March 31, 2004

De invoering van een no-claimteruggaveregeling in de ZFW

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

March 9, 2004

Uitvoering van regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

February 18, 2004

Equal availability, unequal enforcement? An analysis of the consequences of the regional allocation of the police budget

Publication

Current regional allocation of police budget leads to unequal enforcement.

February 4, 2004

Effecten van Belastingplan 2004 op mobiliteit en milieu

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

January 5, 2004

Central goals, decentralised implementation; about the do's and don'ts of performance contracts for public organisations

Publication

Assessing the pros and cons of performance contracts for (semi-)public organisations.