Search results

There are 149 search results for *.
June 6, 2014

Social interactions and the retirement age

Publication

In this study, we gauge the impact of social interactions on individual retirement preferences.

Image for Social interactions and the retirement age
January 15, 2014

Doorsneesystematiek in pensioenen onder druk?

Publication (in Dutch only)

Binnen de meeste pensioenregelingen is sprake van een forse herverdeling van jong naar oud. Dit is het gevolg van de doorsneesystematiek. De kosten voor verandering van dit systeem kunnen oplopen tot honderd miljard euro.

December 2, 2013

An Assessment of Alternatives for the Dutch First Pension Pillar, The Design of Pension Schemes

Publication

The ageing of the Dutch population, resulting in an increase in the number of retirees relative to the working population, has induced a debate about the sustainability of the Dutch first pillar pension scheme (AOW).

Image for An Assessment of Alternatives for the Dutch First Pension Pillar, The Design of Pension Schemes
November 25, 2013

Gebruik van verwacht rendement in de pensioenpremie

Publication

This document is in Dutch, there is no English version.

Image for Gebruik van verwacht rendement in de pensioenpremie
October 28, 2013

Eindrapportage 'Voor- en nadelen van de doorsneesystematiek'

Publication

This document is in Dutch, there is no English version.

Image for Eindrapportage 'Voor- en nadelen van de doorsneesystematiek'
September 13, 2013

De toekomstige inkomenspositie van AOW’ers: drie scenario’s voor 2025

Publication

This document is in Dutch, there is no English version.

September 11, 2013

Premie-effecten herzien FTK en versobering Witteveenkader

Publication

This document is in Dutch, there is no English version.

Image for Premie-effecten herzien FTK en versobering Witteveenkader
September 11, 2013

Flexible pension take-up in social security

Publication

This paper studies the redistribution and welfare effects of increasing the flexibility of individual pension take-up.

Image for Flexible pension take-up in social security
June 17, 2013

Presentation 'Funded pensions and economic growth'

Publication

Presentation used by Casper van Ewijk during the 'Netspar conference' in Frankfurt , 2013, June 17.

June 13, 2013

Methodes voor bepaling bandbreedte pensioenresultaat

Publication (in Dutch only)

De subwerkgroep Uniforme rekenmethodiek heeft het CPB gevraagd hoe de mate van onzekerheid van de pensioenuitkeringen in termen van koopkracht bepaald kan worden.

Image for Methodes voor bepaling bandbreedte pensioenresultaat