Search results

There are 11 search results for *.
November 30, 2007

Second Opinion op de KBA varianten Eerste Stap Anders Betalen voor Mobiliteit

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

November 29, 2007

Welvaartseconomische toets investeringspakketten hoofdwegen, een second opinion

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

November 6, 2007

Second opinion op berekeningen voor de spoorverbinding Schiphol - Amsterdam - Almere - Lelystad (SAAL)

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

September 28, 2007

Advies over de Lange-termijnverkenning Schiphol

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

July 6, 2007

De maatschappelijke kosten en baten van re-integratie

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

June 14, 2007

Zeetoegang IJmuiden, tussentijdse visie

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

April 19, 2007

Quickscan KBA uitbreiding gastransportnet

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

March 6, 2007

Herbeoordeling vijf projecten integrale gebiedsopgaven

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

February 15, 2007

Second opinion op de Beleidsstrategie Binnenvaart

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

January 26, 2007

Second opinion op de nieuwe kosten-batenanalyse Schiphol-Amsterdam-Almere

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.