Search results

There are 8 search results for *.
November 8, 2012

Het nulalternatief voor KBA's van grote gebiedsgerichte projecten: Een verkenning op basis van de casus Schaalsprong Almere

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Het nulalternatief voor KBA's van grote gebiedsgerichte projecten: Een verkenning op basis van de casus Schaalsprong Almere
November 6, 2012

Second Opinion MKBA RRAAM

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Second Opinion MKBA RRAAM
September 27, 2012

Een snelle kosten-effectiviteitanalyse voor het Deltaprogramma IJsselmeergebied (achtergronddocument)

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation of this page.

September 27, 2012

Een snelle kosten-effectiviteitanalyse voor het Deltaprogramma IJsselmeergebied

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Een snelle kosten-effectiviteitanalyse voor het Deltaprogramma IJsselmeergebied
March 28, 2012

Second opinion KBA Zeetoegang IJmond

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Second opinion KBA Zeetoegang IJmond
March 13, 2012

Rondetafelgesprek Hoogwaterbescherming: CPB bijdrage over maatschappelijke kosten-batenanalyse

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Rondetafelgesprek Hoogwaterbescherming: CPB bijdrage over maatschappelijke kosten-batenanalyse
February 10, 2012

Second Opinion op de MKBA ZuidasDok

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Second Opinion op de MKBA ZuidasDok