Search results

There are 1 search results for *.
May 27, 2021

Brave new data – Databeleid in een imperfecte wereld

Publication (in Dutch only)

Data spelen een belangrijke rol in onze economie. Door knelpunten worden soms te weinig en soms te veel data gedeeld. In de CPB-publicatie ‘Brave New Data’ worden bouwstenen verkend voor nieuw databeleid.