Search results

There are 3 search results for *.
June 6, 2017

Notitie CPB Analyse en internationale vergelijking sbir

Publication (in Dutch only)

Notitie voor het ministerie van Economische Zaken waarin een analyse en internationale vergelijking met betrekking tot de sbir gemaakt is.

July 7, 2016

Do national borders slow down knowledge diffusion within new technological fields? The case of big data in Europe

Publication

Big data technologies enhance the storage, processing, and analysis of large data sets and can be applied economy-wide. Despite this potential, only one percent of big data patents come from Europe.

February 25, 2016

Kansrijk innovatiebeleid

Publication (in Dutch only)

Kansrijk innovatiebeleid belicht de effecten van beleidsmaatregelen op het gebied van fiscale stimulering van r&d, financiering van innovatieve bedrijven, instituten voor toegepast onderzoek, topsectoren en aanbestedingen.