Search results

There are 2 search results for *.
April 26, 2015

Verkorting loondoorbetaling bij ziekte

Publication (in Dutch only)

Het ministerie van SZW heeft het CPB gevraagd om een raming te maken van het verkorten van de loondoorbetaling bij ziekte van twee naar één jaar.

Image for Verkorting loondoorbetaling bij ziekte
November 1, 2011

Loongebouw overheid en mobiliteit

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Loongebouw overheid en mobiliteit