Search results

There are 28 search results for *.
November 24, 2015

Presentatie: Capital Tax Reform in the Netherlands?

Publication (in Dutch only)

Deze Engelstalige presentatie is gebruikt door Maarten van ’t Riet op het seminar 'Tax Reform in the Netherlands' in het Huis van Europa op 23 november 2015.

November 24, 2015

Decentralization of social policy in the Netherlands

Publication

The Netherlands has recently embarked on a considerable decentralization of social policy.

Image for Decentralization of social policy in the Netherlands
November 18, 2015

Inzicht in de bmkb

Publication (in Dutch only)

De Borgstelling MKB-kredieten (bmkb) heeft als doelstelling in de kern gezonde mkb-bedrijven met een tekort aan zekerheden te ondersteunen bij het verkrijgen van bancair krediet.

Image for Inzicht in de bmkb
November 1, 2015

CPB-analyse van voorstellen vermogensbelasting

Publication (in Dutch only)

Op verzoek van de Tweede Kamerfractie van de SP zijn de budgettaire effecten bepaald van een aantal varianten van de vermogensbelasting en vermogenswinstbelasting.

Image for CPB-analyse van voorstellen vermogensbelasting
September 25, 2015

Een meer uniforme belasting van kapitaalinkomen

Publication (in Dutch only)

Met een aantal stappen kan de uiteenlopende fiscale behandeling van verschillende typen kapitaalinkomen vereenvoudigd en meer gelijk getrokken worden.

September 16, 2015

Tegenbegroting 2016 van de ChristenUnie

Publication (in Dutch only)

Het CPB heeft op verzoek van de ChristenUnie de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2016 bezien.

Image for Tegenbegroting 2016 van de ChristenUnie
September 16, 2015

Tegenbegroting 2016 Partij van Vliet

Publication (in Dutch only)

Het CPB heeft op verzoek van de Partij van Vliet de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2016 bezien.

Image for Tegenbegroting 2016 Partij van Vliet
September 16, 2015

Tegenbegroting 2016 van de SP

Publication (in Dutch only)

Het CPB heeft op verzoek van de SP de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2016 bezien.

Image for Tegenbegroting 2016 van de SP
September 16, 2015

Tegenbegroting 2016 van GroenLinks

Publication (in Dutch only)

Het CPB heeft op verzoek van GroenLinks de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2016 bezien.

Image for Tegenbegroting 2016 van GroenLinks
September 15, 2015

Hoe anticyclisch is het Nederlandse discretionaire begrotingsbeleid?

Publication (in Dutch only)

Heeft in Nederland het discretionaire begrotingsbeleid in de periode 1970-2014 de conjunctuur gedempt of juist versterkt?

Image for Hoe anticyclisch is het Nederlandse discretionaire begrotingsbeleid?