Search results

There are 22 search results for *.
February 13, 2017

Effecten flexibele ingangsleeftijd AOW

Publication (in Dutch only)

De initiatiefnemer van het wetsvoorstel ‘Flexibele ingangsdatum AOW’, het Kamerlid dhr. Klein, heeft het CPB gevraagd naar de effecten hiervan op de werkgelegenheid en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën.

July 15, 2016

Afschaffing doorsneesystematiek: mogelijke transitiepaden

Publication (in Dutch only)

Deze notitie schetst mogelijke transitiepaden voor afschaffing van de doorsneesystematiek binnen de huidige uitkeringsovereenkomst.

May 8, 2015

Herverdeling in een levensloopperspectief

Publication (in Dutch only)

In deze CPB Policy Brief wordt onderzocht hoe twee maatregelen de welvaartsverdeling beïnvloeden als de gehele levensloop in de berekening wordt betrokken. Dit wordt gedaan voor alle leeftijds- en inkomensgroepen.

May 8, 2015

Herverdeling in een levensloopperspectief, technisch achtergronddocument

Publication (in Dutch only)

Deze publicatie is een technisch achtergronddocument bij de CPB Policy Brief 2015/06 ‘Herverdeling in een levensloopperspectief’. Het gaat dieper in op de methode waarmee de berekeningen zijn uitgevoerd.

Image for Herverdeling in een levensloopperspectief, technisch achtergronddocument
June 1, 2013

Vrijval VPL-premies

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Vrijval VPL-premies
September 24, 2012

Aanpassing toezicht pensioenfondsen (septemberpakket)

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Aanpassing toezicht pensioenfondsen (septemberpakket)
September 24, 2012

Achtergrondnotitie generatie-effecten septemberpakket

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Achtergrondnotitie generatie-effecten septemberpakket
December 15, 2011

Houdbaarheidseffect sociaal akkoord AOW, witteveenkader en vitaliteitspakket

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Houdbaarheidseffect sociaal akkoord AOW, witteveenkader en vitaliteitspakket
June 24, 2011

Pensioenakkoord juni 2011

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Pensioenakkoord juni 2011
June 10, 2011

Sociaal akkoord aow en Witteveenkader

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Sociaal akkoord aow en Witteveenkader