Search results

There are 18 search results for *.
December 17, 2014

Koopkracht, een kwestie van kwartjes

Publication (in Dutch only)

Hoewel dynamische koopkrachtcijfers de realiteit beter weergeven, is het voor de reguliere CPB-ramingen toch beter om de statische koopkrachtcijfers te gebruiken.

November 18, 2014

Presentatie: Deflatie en lage economische groei

Publication (in Dutch only)

Deze presentatie is door Laura van Geest gebruikt tijdens het 'Ronde tafelgesprek' in de Tweede Kamer op 18 november 2014.

November 4, 2014

Presentation for OECD STEP 'Roads to recovery'

Publication

This presentation was used by Albert van der Horst at the OECD STEP meeting in Paris on October 30, 2014.

September 18, 2014

Tegenbegroting 2015 van het CDA

Publication (in Dutch only)

Het CPB heeft op verzoek van het CDA de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2015 bezien.

Image for Tegenbegroting 2015 van het CDA
September 18, 2014

Tegenbegroting 2015 van GroenLinks

Publication (in Dutch only)

Het CPB heeft op verzoek van GroenLinks de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2015 bezien.

Image for Tegenbegroting 2015 van GroenLinks
September 8, 2014

Ex-ante budgettaire effecten fiscaal plan VNL

Publication (in Dutch only)

Op verzoek van de politieke partij 'Voor Nederland' (VNL) heeft het CPB een doorrekening gemaakt van de ex-ante budgettaire effecten van het fiscaal plan van VNL.

Image for Ex-ante budgettaire effecten fiscaal plan VNL
August 27, 2014

Three scenarios for European economic recovery

Publication

This document describes in more detail how the three scenarios for European economic recovery that are presented in Roads to Recovery have been constructed.

Image for Three scenarios for European economic recovery
August 27, 2014

Drie herstelscenario's voor de periode 2014-2023

Publication (in Dutch only)

Dit document bespreekt in meer detail de cijferbeelden van de drie scenario’s voor de Nederlandse economie die in het CPB Boek Roads to Recovery op hoofdlijnen zijn toegelicht.

Image for Drie herstelscenario's voor de periode 2014-2023
August 20, 2014

Onzekerheidsvarianten bij verdere escalatie Oekraïne-conflict

Publication (in Dutch only)

Een inschatting door het CPB van de macro-economische gevolgen van een verdere politieke en militaire escalatie van de situatie in Oekraïne.

Image for Onzekerheidsvarianten bij verdere escalatie Oekraïne-conflict
June 19, 2014

Roads to recovery

Publication

Financial crisis, euro crisis what’s next? The title of this book suggests an answer: recovery. Yet, what road will it take?