Search results

There are 3 search results for *.
February 14, 2015

De effectiviteit van fiscaal participatiebeleid

Publication (in Dutch only)

Generieke lastenverlichting doet relatief weinig voor de arbeidsparticipatie. Lastenverlichting voor werkende moeders met jonge kinderen is relatief effectief.

March 1, 2005

Structurele effecten van de WIA

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

January 1, 1995

Replacement rates; a transatlantic view

Publication

Replacement rates; a transatlantic view