Search results

There are 15 search results for *.
December 24, 2014

Succes als startende zelfstandige

Publication (in Dutch only)

Gezien de problemen van ouderen op de arbeidsmarkt kan zelfstandig ondernemerschap een alternatief zijn om actief te blijven op de arbeidsmarkt.

Image for Succes als startende zelfstandige
December 19, 2014

Overheidslonen volgen marktlonen

Publication (in Dutch only)

De ontwikkeling van lonen in de publieke sector wijkt alleen tijdelijk af van die in de marktsector. Op termijn volgen de overheidslonen de marktlonen.

November 27, 2014

Presentation: Simulating Income Tax Reforms in the Netherlands with MICSIM

Publication

This presentation was used by Egbert Jongen during a seminar about 'MICSIM', 27 November 2014, in The Hague.

November 11, 2014

Werkgelegenheidseffecten wetsvoorstel 'werken na de AOW-gerechtigde leeftijd'

Publication (in Dutch only)

Het ministerie van SZW heeft het CPB verzocht om de werkgelegenheidseffecten van het wetsvoorstel ‘Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ in kaart te brengen.

Image for Werkgelegenheidseffecten wetsvoorstel 'werken na de AOW-gerechtigde leeftijd'
October 30, 2014

Demanding occupations and the retirement age in the Netherlands

Publication

In the policy debate on increasing the statutory retirement age, the issue has been raised to make an exception for workers with demanding occupations, since health considerations may make it unreasonable to expect them to work longer.

Image for Demanding occupations and the retirement age in the Netherlands
October 29, 2014

Discussiebijdrage t.b.v. ‘IBO Zelfstandigen zonder personeel’

Publication (in Dutch only)

Interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar zzp’ers

Image for Discussiebijdrage t.b.v. ‘IBO Zelfstandigen zonder personeel’
October 17, 2014

The effectiveness of fiscal stimuli for working parents

Publication

We study the relative effectiveness of fiscal stimuli for working parents in an empirical model of household labour supply and childcare use.

Image for The effectiveness of fiscal stimuli for working parents
September 29, 2014

Labour market effects of job displacement for prime-age and older workers

Publication

This paper studies the effect of firm closures for prime-age and older workers.

Image for Labour market effects of job displacement for prime-age and older workers
July 28, 2014

Do Wages Continue Increasing at Older Ages? Evidence on the Wage Cushion in the Netherlands

Publication

In this study, we investigate the anatomy of older workers’ wages.

Image for Do Wages Continue Increasing at Older Ages? Evidence on the Wage Cushion in the Netherlands
July 22, 2014

Age-Specific Labour Market Effects of Employment Protection - A numerical approach

Publication

The particular situation of the youngest and oldest individuals on the labour market motivates age-specific labour market analysis.

Image for Age-Specific Labour Market Effects of Employment Protection - A numerical approach