Search results

There are 1 search results for *.
August 15, 2017

Prijselasticiteit van het woningaanbod

Publication (in Dutch only)

De aanbodelasticiteit van de Nederlandse woningmarkt empirisch geanalyseerd.