Search results

There are 6 search results.
November 15, 2016

De positie van de middeninkomens op de woningmarkt

Publication (in Dutch only)

Slechts vijf procent van de Nederlandse huishoudens woont in een geliberaliseerde huurwoning. Dit kleine aandeel hangt samen met de aanzienlijke subsidies voor de koopmarkt en het gereguleerde huursegment, terwijl subsidies in het geliberaliseerde huursegment ontbreken.

June 30, 2016

The political economy of tax reforms

Publication

In the Netherlands, major tax reform proposals sometimes are adopted and converted into policy, but often they are not. This CPB Policy Brief focuses on why this is so.

June 30, 2016

Een politiek-economische analyse van de groei en beperking van de hypotheekrenteaftrek

Publication (in Dutch only)

In 2012 en 2013 zijn er substantiële maatregelen genomen om de omvang van de hypotheekrenteaftrek te beperken. Deze studie verklaart waarom er op dat moment wel voldoende draagvlak voor beperkende maatregelen was, terwijl deze maatregelen politiek lang onbespreekbaar waren, ondanks de vele rapporten van deskundigen.

May 23, 2016

Kansrijk Woonbeleid

Publication (in Dutch only)

Kansrijk woonbeleid belicht de effecten van beleidsmaatregelen op het gebied van de huur- en koopmarkt. Maatregelen die aan de orde komen betreffen de huurregulering, het domein van woningcorporaties, de hypotheekrenteaftrek, de overdrachtsbelasting en het eigenwoningforfait.

March 16, 2016

Tax bunching by owners of small corporations

Publication

In the Netherlands owners of small corporations face taxation of corporate, labour and capital income. Taxation of the latter may be deferred. We study their options for income shifting using bunching techniques.

Image for Tax bunching by owners of small corporations
January 19, 2016

Vermogensongelijkheid in Nederland, 2006-2013

Publication (in Dutch only)

In dit CPB Achtergronddocument analyseren we in detail de ontwikkeling van de vermogensongelijkheid over de periode 2006-2013.