Search results

There are 3 search results.
November 1, 2015

CPB-analyse van voorstellen vermogensbelasting

Op verzoek van de Tweede Kamerfractie van de SP zijn de budgettaire effecten bepaald van een aantal varianten van de vermogensbelasting en vermogenswinstbelasting.

No title
September 25, 2015

Een meer uniforme belasting van kapitaalinkomen

Met een aantal stappen kan de uiteenlopende fiscale behandeling van verschillende typen kapitaalinkomen vereenvoudigd en meer gelijk getrokken worden.

August 28, 2015

Network Analysis of Tax Treaty Shopping using dividend-based weights

Multi-national corporations can reduce their tax burden on repatriating foreign profits by using third countries, other than the home and host country of the investment, which have more favourable tax treaties.

No title