Search results

There are 3 search results.
December 3, 2014

Investeringen in persoonlijke ontwikkeling verbeteren sociaaleconomische uitkomsten

In het onderwijs is te weinig aandacht voor de persoonlijke, niet-cognitieve ontwikkeling van leerlingen.

December 2, 2014

The effect of family disruption on children's personality development: Evidence from British longitudinal data

This research documents the effects of different forms of family disruptions - measured by separation, divorce and death - on personality development of British children included in the 1970 British Cohort Study.

No title
November 3, 2014

Verkiezingen: beantwoording vragen opkomstpercentage en herindelingen

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties evalueert de verkiezingen en stuurt de bevindingen aan de Tweede Kamer.

No title