Search results

There are 2 search results.
December 11, 2020

Effecten verhogen minimumloon

Publication (in Dutch only)

Verhoging minimumloon veroorzaakt bredere loonstijging.

October 20, 2020

Analyse verwachte effecten Baangerelateerde Investeringskorting en alternatieven

Publication (in Dutch only)

In deze notitie presenteert het CPB een analyse van de effecten van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) en verschillende alternatieven op basis van een macro-economische doorrekening en een literatuurstudie.