Search results

There are 3 search results.
October 24, 2014

Progressiefactor onder druk tijdens crisis

Publication (in Dutch only)

Dit CPB Achtergronddocument gaat dieper in op (de samenstelling van) de ontwikkeling van de collectieve inkomsten tussen 1998 en 2013.

Image for Progressiefactor onder druk tijdens crisis
September 8, 2014

Ex-ante budgettaire effecten fiscaal plan VNL

Publication (in Dutch only)

Op verzoek van de politieke partij 'Voor Nederland' (VNL) heeft het CPB een doorrekening gemaakt van de ex-ante budgettaire effecten van het fiscaal plan van VNL.

Image for Ex-ante budgettaire effecten fiscaal plan VNL
April 23, 2014

Saving behavior and risk taking: Evidence from the Dutch Tax Reform in 2001

Publication

We estimate the impact of the marginal tax rate on the ownership in risk-bearing assets and on the share in total assets.

Image for Saving behavior and risk taking: Evidence from the Dutch Tax Reform in 2001