Search results

There are 5 search results.
January 17, 2015

Zittenblijven in perspectief

Publication (in Dutch only)

Dit achtergronddocument gaat nader in op literatuur die genoemd wordt in de CPB Policy Brief ‘Zittenblijven in het primair en voortgezet onderwijs: Een inventarisatie van de voor- en nadelen’.

Image for Zittenblijven in perspectief
May 27, 2014

Onderzoek naar economische mechanismen van ontwikkeling menselijk kapitaal en de rol van gezondheidspreventie

Publication (in Dutch only)

Deze CPB Notitie past in een reeks van beleidsmatig onderzoek dat in de voorbije jaren verschenen is over de kosten en baten van preventie en gezond gedrag.

Image for Onderzoek naar economische mechanismen van ontwikkeling menselijk kapitaal en de rol van gezondheidspreventie
April 4, 2014

Ontwerpen voor effectevaluatie

Publication (in Dutch only)

Het CPB heeft op verzoek van het ministerie van OCW vier beleidsinstrumenten beoordeeld op ‘geschiktheid voor een effectevaluatie die (quasi-) experimenteel van opzet is’.

Image for Ontwerpen voor effectevaluatie
May 3, 2013

Non-financial determinants of retirement

Publication

This paper first confronts the observed aggregate retirement pattern in the Netherlands with predictions of traditional economic models of retirement.

Image for Non-financial determinants of retirement
March 21, 2013

Gezondheid en kennis over de levensloop: feiten, cijfers en economische theorie

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.