Search results

There are 2 search results.
July 16, 2020

Opties voor de derde fase van steun aan zelfstandig ondernemers

Afbouw crisisondersteuning zelfstandig ondernemers past bij volgende fase.

No title
November 12, 2019

Certificering raming nieuwe inburgeringswet

Het kabinet werkt aan een nieuwe inburgeringswet waarmee gemeenten nieuwe taken krijgen. Daarvoor krijgen gemeenten dan ook extra budget van het Rijk. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het...