Search results

There are 1 search results.
February 19, 2016

De economische effecten van buitenlandse promovendi

Publication (in Dutch only)

Het opleiden van buitenlandse promovendi lijkt positief uit te pakken voor de Nederlandse economie. Zij vormen geen kostenpost voor de Nederlandse overheidsfinanciën.