Search results

There are 7 search results.
May 7, 2024

Kiezen of delen

Onze samenleving staat voor grote uitdagingen, van klimaatverandering tot bevolkingsgroei, van omgaan met technologische ontwikkelingen tot toenemende ongelijkheid. Strategische keuzes zijn nodig om daarmee om te gaan.

No title
April 9, 2024

Economische dynamiek en migratie

Migratie wordt in belangrijke mate bepaald door de vraag naar arbeid. Dit betekent dat, naast direct migratiebeleid, ook economisch beleid dat de arbeidsvraag beïnvloedt een aanzienlijke invloed kan hebben op migratie van en naar Nederland.

No title
December 7, 2023

Denken en debatteren over demografie

Demografie gaat over ons allemaal, en staat aan de basis van wat er in onze maatschappij en in onze economie gebeurt, stelt Jan-Maarten van Sonsbeek in zijn column. Hij laat zien dat demografische ontwikkelingen ook nu weer sterk in de belangstelling staan.

No title
October 17, 2023

CPB verkent onderzoeksrichtingen voor economische blik op migratie

Waarom immigreren mensen en waarom naar Nederland? Wat zijn de economische effecten ervan op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt en welke gevolgen heeft migratie op de lange termijn voor de Nederlandse economie? Het CPB heeft de intentie om zich de komende jaren meer te gaan richten op het onderwerp migratie, waarbij vragen als deze centraal kunnen staan.

No title
July 11, 2023

De Nederlandse economie in historisch perspectief

Hoe ziet Nederland er in 2050 uit? Waarmee we verdienen we ons geld, hoe groot is de bevolking en is het gelukt onze economie te verduurzamen? Om straks iets over die toekomst te kunnen zeggen, kijkt het Centraal Planbureau ook naar het verleden.

No title
February 16, 2023

Eyeopeners bij duik in economisch verleden

Hoe verdient Nederland in de toekomst zijn geld en hoe ontwikkelen ons sociale stelsel en maatschappelijke ongelijkheden zich verder? CPB'er Jan-Maarten van Sonsbeek blikt terug op het verleden en vooruit op de langetermijnverkenning die in 2024 verschijnt.

No title
September 2, 2021

Wie niet nadenkt over de toekomst loopt zeker achter de feiten aan

De tijd is rijp voor een nieuwe toekomstverkenning, stelt Jan-Maarten van Sonsbeek in zijn blog.

No title