Search results

There are 8 search results.
November 3, 2015

Macro-economics of balance-sheet problems and the liquidity trap

Since 2010, nominal policy rates of central banks in most advanced economies have been close to zero. This is referred to as the zero lower bound on interest rates or as the liquidity trap.

September 15, 2015

Analyse financierbaarheid Griekse publieke schuld; tentatieve uitkomsten

Dit CPB Achtergronddocument presenteert een houdbaarheidsanalyse van de Griekse publieke schuld en begeleidt het kader 'Verdere afspraken over Griekse schuld waarschijnlijk nodig' in de MEV 2016.

No title
June 5, 2015

Lessons learnt from seven years of stagnation in the Eurozone

Three lessons may be drawn from seven years of financial crisis.

June 5, 2015

Structurele determinanten van de groei in Europa

De moderne groeitheorie (Jones 2002) identificeert drie factoren die op lange termijn economische groei verklaren: technologische ontwikkeling, menselijk kapitaal en de kapitaalintensiteit van de economie.

No title
March 16, 2015

Assessment of the technical assumptions on exchange rates, oil prices and interest rates (CEP2015)

This CPB Background Document presents an assessment of the technical assumptions on the projections (short: projections) of four variables.

No title
March 3, 2015

De Nederlandse consumptie: Goede tijden, slechte tijden

De consumptie van huishoudens in Nederland fluctueert sterker dan in de ons omringende landen. Dit levert Nederlandse huishoudens een welvaartsverlies op.

March 3, 2015

Volatiliteit van consumptie: een verkenning

Dit CPB Achtergronddocument zet een aantal cijfers over consumptie in Nederland op een rij.

No title
March 3, 2015

Tentatieve berekening van de bijdrage van vermogensvolatiliteit aan consumptievolatiliteit

In dit document maken wij een tentatieve berekening van de bijdrage van vermogensvolatiliteit op de consumptievolatiliteit in Nederland, Duitsland en België.

No title