Search results

There are 2 search results.
January 19, 2021

Stedelijk bouwen, agglomeratie-effecten en woningprijzen

Woningbouw dempt de stijging van huizenprijzen, ook in stedelijk gebied. Agglomeratie-effecten werken juist prijsverhogend, maar zijn niet groot genoeg om het prijsdempende effect van nieuwbouw teniet te...

No title
March 12, 2020

Beweging op de woningmarkt: prijzen en volumes

Aanpak verstoringen belangrijk voor betere werking woningmarkt.

No title