Search results

There are 2 search results.
July 1, 2016

Hoorzitting / rondetafelgesprek Evaluatie verhuurderheffing

Op 29 juni organiseerde de Commissie Wonen en Rijksdienst in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de evaluatie van de verhuurderheffing waarbij het CPB aanwezig was. Deze CPB Notitie bevat de inbreng van het CPB bij dit gesprek.

September 3, 2015

Verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid

Verzekeraars maken verwachting van betere preventie en re-integratie nog niet waar.