Search results

There are 3 search results.
April 4, 2017

Knowledge diffusion across regions and countries: evidence from patent citations

We study knowledge spillovers from European universities and other research organizations using data from patent citations at the EPO.

March 30, 2017

Are good researchers also good teachers? The relationship between research quality and teaching quality

This study aims to analyse the relationship between research quality and teaching quality.

February 24, 2017

Paden naar Leraarschap

Deze CPB Notitie brengt de verschillende paden naar leraarschap in kaart. Het maakt onderdeel uit van het overkoepelende project Monitor Impuls Leraren Tekortvakken dat het Centraal Planbureau uitvoert in opdracht van het ministerie van OCW.