Search results

There are 6 search results.
November 27, 2014

Maatschappelijke kosten-batenanalyses in het onderwijs: Op weg naar een werkwijzer voor onderwijsmaatregelen

Publication (in Dutch only)

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het CPB verzocht de mogelijkheden te verkennen om maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) uit te voeren in het onderwijsdomein.

Image for Maatschappelijke kosten-batenanalyses in het onderwijs: Op weg naar een werkwijzer voor onderwijsmaatregelen
November 11, 2014

Aflossing en inkomenseffecten studievoorschot

Publication (in Dutch only)

De heren Rog en Omtzigt van de Tweede Kamerfractie van het CDA hebben het CPB verzocht om een eerdere doorrekening over de effecten van het sociaal leenstelsel uit te breiden voor alternatieve schuldniveaus.

Image for Aflossing en inkomenseffecten studievoorschot
May 27, 2014

Gemiddelde aflossing en inkomenseffecten sociaal leenstelsel

Publication (in Dutch only)

Het ministerie van OCW heeft het CPB gevraagd de effecten te bepalen van beleidsvarianten voor het verplicht aflossen van de studieschuld.

Image for Gemiddelde aflossing en inkomenseffecten sociaal leenstelsel
May 19, 2014

Individual Returns to a PhD Education in the Netherlands: Income Differences between Masters and PhDs

Publication

In this paper we investigate the individual returns to a doctorate education in the Netherlands over the first twenty years of a career.

Image for Individual Returns to a PhD Education in the Netherlands: Income Differences between Masters and PhDs
April 23, 2014

Verkenning ophoging masters PO en VO

Publication (in Dutch only)

OCW heeft het CPB verzocht om een literatuuroverzicht van ervaringen in andere landen met initiatieven om meer hogeropgeleiden voor de lerarenopleiding en het lerarenberoep te laten kiezen.

Image for Verkenning ophoging masters PO en VO
March 13, 2014

Public funding of science: An international comparison

Publication

This CPB background document investigates the different allocation mechanisms of public research funding in a sample of seven countries.

Image for Public funding of science: An international comparison