Search results

There are 2 search results.
November 2, 2015

Collectiviseren loondoorbetaling: doorrekening motie Voortman

De structurele lastenverzwaring van het gedeeltelijk collectiviseren van de loondoorbetalingsperiode bij ziekte wordt geraamd op 0,6 mld euro.

No title
September 3, 2015

Verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid

Verzekeraars maken verwachting van betere preventie en re-integratie nog niet waar.