Search results

There are 5 search results.
July 2, 2019

Certificering budgettaire raming Wet Implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

Publication (in Dutch only)

Deze notitie certificeert de raming van de fiscale beleidsmaatregel uit het wetsvoorstel ‘Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking’. Het betreft een wetsvoorstel ter implementatie van de tweede Anti Tax Avoidance Directive (ATAD2), een Europese richtlijn tegen belastingontwijking. Het CPB acht de raming van de budgettaire effecten van de maatregel redelijk en neutraal. De raming kent een hoge mate van onzekerheid door een gebrek aan gegevens over belastinggrondslagen van bedrijven die door ATAD2 worden getroffen en door onzekerheid over hoe bedrijven op ATAD2 zullen reageren.

May 27, 2016

Determinants of long-term interest rates

Publication

The nominal long-term interest rate decreased in the past decades due to the decrease in (expected) inflation and in potential growth and due to changes in the age structure of the population.

January 24, 2012

Financial transaction tax: review and assessment

Publication

This paper reviews and assesses the Financial Transaction Ttax (FTT).

Image for Financial transaction tax: review and assessment
December 21, 2011

Evaluatie van de financiële transactiebelasting

Publication

This document is in Dutch, there is no English translation.

Image for Evaluatie van de financiële transactiebelasting
December 21, 2011

An evaluation of the financial transaction tax

Publication

The European Commission has proposed a Financial Transactions Tax (FTT).