Search results

There are 2 search results.
May 25, 2022

Meerjarenonderzoeksplan 2022-2024

Het strategisch meerjarenonderzoeksplan 2022-2024 (mjop) geeft aan welke onderzoeksambities het CPB heeft. In lijn met dit plan worden de jaarlijkse werkplannen opgesteld, waarin de onderzoeksprojecten die dat jaar...

October 6, 2020

Nederlandse bedrijven kwetsbaar voor nieuwe coronagolf in buitenland

Nederlandse transportsector en industrie kwetsbaar voor nieuwe coronagolf buitenland.

No title