Search results

There are 8 search results.
September 24, 2020

An assessment of the Phillips curve over time: evidence for the United States and the euro area

Publication

We assess the stability of the coefficient on the unemployment gap in various linear dynamic Phillips curve models. We allow the coefficient on the unemployment gap and the other variables in our model to be time-varying, so that we can monitor the importance of the Phillips curve over time. We compare the effects of different measures for inflation and inflation expectations on our estimation results. In our analysis, we use state space methods and adopt a practical approach to Bayesian estimation with feasible testing and diagnostic checking procedures. Empirical results are presented for the United States and the five largest euro area economies.

September 4, 2020

Stresstest huishoudens

Publication (in Dutch only)

Minstens 75.000 huishoudens binnen drie maanden in financiële problemen na inkomensverlies.

August 11, 2020

Forecasting wage growth and price inflation in the Netherlands with a BVAR model

Publication

This background document describes a Bayesian Vector Autoregression (BVAR) model to support the CPB short-term forecasts of wage growth and price inflation.

June 18, 2020

Kansrijk armoedebeleid

Publication (in Dutch only)

Gerichte maatregelen om armoede te verminderen zoals de verhoging van de bijstand, zijn effectief, maar kosten geld en vaak banen.

September 12, 2019

Arbeidsparticipatie, gewerkte uren en economische zelfstandigheid van vrouwen

Publication (in Dutch only)

Het gemiddelde inkomen van vrouwen daalt sterk na de geboorte van het eerste kind. Het inkomen van mannen blijft praktisch op peil.

August 16, 2018

Toelichting aanpassingen presentatie koopkrachtramingen

Publication (in Dutch only)

De presentatie van koopkrachteffecten kan veel invloed hebben op politieke discussies. Daarom is het zinvol om ook regelmatig te kijken naar mogelijke verbeteringen van de manier waarop koopkrachteffecten worden berekend en vervolgens gepresenteerd. In dit document worden de huidige aanpassingen toegelicht.

June 30, 2016

De politieke economie van inkomensbeleid: Makkelijker kunnen we het niet maken?

Publication (in Dutch only)

Belangrijke succesfactoren voor een vereenvoudiging van het belastingstelsel zijn: i) degelijk onafhankelijk onderzoek, ii) een degelijke beleidsvoorbereiding en iii) verankering in een regeerakkoord.

March 30, 2016

MIMOSI: Microsimulatiemodel voor belastingen, sociale zekerheid, loonkosten en koopkracht

Publication (in Dutch only)

Dit CPB Achtergronddocument beschrijft MIMOSI, een microsimulatiemodel voor belastingen, sociale zekerheid, loonkosten en koopkracht.