Search results

There are 3 search results.
November 3, 2017

Co-payments in long-term home care: do they affect the use of care?

We study the effect of a policy change in co-payments on the use of long-term home care in The Netherlands. The change increased co-payments for persons with considerable household financial assets. For identification we apply a difference-in-difference analysis with matched treatment and control groups.

June 13, 2016

Op eigen benen? Samenhang van jeugdzorg met het gebruik van WMO-zorg en inkomensondersteuning vanaf het achttiende levensjaar

Jongeren uit jeugdzorg vragen op latere leeftijd vaak uitkering aan.

October 22, 2015

Keuzeruimte in de langdurige zorg

Veranderingen in het samenspel van zorgpartijen en cliënten.