Search results

There are 1 search results.
June 13, 2016

Op eigen benen? Samenhang van jeugdzorg met het gebruik van WMO-zorg en inkomensondersteuning vanaf het achttiende levensjaar

Publication (in Dutch only)

Jongeren uit jeugdzorg vragen op latere leeftijd vaak uitkering aan.