Search results

There are 2 search results.
September 7, 2018

De fiscale behandeling van voertuigveiligheid

Voertuigveiligheid kan doelgerichter worden beprijsd, waardoor de prijs van veilige auto’s daalt en die van onveilige auto’s stijgt.

August 15, 2017

Prijselasticiteit van het woningaanbod

De aanbodelasticiteit van de Nederlandse woningmarkt empirisch geanalyseerd.