Search results

There are 2 search results.
November 9, 2020

Doorrekening herziening socialezekerheids- en belastingstelsel ChristenUnie

Publication (in Dutch only)

In de plannen van de ChristenUnie worden nieuwe verzilverbare heffingskortingen geïntroduceerd en vervallen veel van de bestaande toeslagen, heffingskortingen en aftrekposten.

April 21, 2020

Kansrijk belastingbeleid

Publication (in Dutch only)

CPB brengt effecten van mogelijke belastingmaatregelen in kaart.